Θεωρήσεις εισόδου

Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ με Συμφωνία

Θα εφαρμοστεί μεταβατική περίοδος μέχρι το τέλος του 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεχίσει να ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς σε όλους τους τομείς μεταξύ των οποίων και της ελευθερίας διακίνησης.

Το μελλοντικό καθεστώς σε ζητήματα διακίνησης πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων, αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης.

 

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει Κανονισμό, που δεσμεύει όλα τα κράτη-μέλη και θα εφαρμοστεί αμέσως μετά από μια ενδεχόμενη άτακτη αποχώρηση, σύμφωνα με τον οποίο οι πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου όταν επισκέπτονται τα κ-μ για παραμονή μέχρι 90 ημέρες. Στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, αντίστοιχη διευθέτηση έχει υιοθετήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο για τους Ευρωπαίους πολίτες.