Νέα

article image

Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) (10 Απριλίου 2019) – Συμπεράσματα


1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την επιστολή της Πρωθυπουργού κας Theresa May της 5ης Απριλίου 2019 με την οποία ζητείται...