Νέα

article image

EUROPE DIRECT CONTACT CENTRE


The Europe Direct Contact Centre (EDCC) is Europe’s single phone number for citizens who have questions about the European Union...
article image

Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) (10 Απριλίου 2019) – Συμπεράσματα


1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την επιστολή της Πρωθυπουργού κας Theresa May της 5ης Απριλίου 2019 με την οποία ζητείται...