Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση τυχόν εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία

 

Πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου που εργάζονται στην Κύπρο

 

Οι πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου που εργάζονται στην Κύπρο θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους και τους Κύπριους πολίτες.

 

Θα συνεχίσουν να μπορούν να διεκδικούν δικαιώματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και θα υπόκεινται στα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας με τους Κύπριους.

 

 

Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης

 

Για σκοπούς έκδοσης Ταυτότητα Νοσηλείας θα συνεχίσει να γίνεται συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν την ημερομηνία αποχώρησης.

 

 

Συνταξιούχοι πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο

 

Άτομα που λαμβάνουν σύνταξη από το Ηνωμένο Βασίλειο και μέχρι σήμερα ήταν κάτοχοι ταυτότητας Νοσηλείας (λευκού χρώματος), θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν μέχρι σήμερα.

 

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)

 

Οι ΕΚΑΑ που εκδοθήκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Δημοκρατία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση .

 

Αντίστοιχα, οι Κυπριακές ΕΚΑΑ δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Ωστόσο, κάτοχοι ΕΚΑΑ που νοσηλεύονται εντός νοσοκομείου κατά την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη νοσηλεία τους χωρίς να καταβάλουν νοσήλια.

 

Για τα θέματα του τομέα της υγείας περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας: https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument