Φοιτητές

Το ζήτημα της εκπαίδευσης αποτελεί αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα, δεν διέπεται από το δίκαιο της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, εναπόκειται σε κάθε κράτος-μέλος να αποφασίσει πως διαχειρίζεται θέματα που εμπίπτουν στον τομέα αυτό.   

Μεταξύ αυτών είναι και η τριτοβάθμια εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα το καθεστώς των φοιτητών, που απασχολεί ιδιαίτερα την Κύπρο, λόγω του σημαντικού αριθμού Κυπρίων που φοιτούν σε Βρετανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα

Σύμφωνα με απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης, όλοι οι Ευρωπαίοι φοιτητές που θα έχουν εγγραφεί σε ακαδημαϊκά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι και το 2019 (οι υφιστάμενοι δηλαδή και όσοι θα εισαχθούν τον Σεπτέμβριο 2019) θα έχουν το ίδιο καθεστώς διδάκτρων όπως και τώρα (home fee status) μέχρι να ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους, ακόμη και στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το τι θα ισχύσει μετά, από το 2020 δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό δάνειο (EU loan).

 

 

Σχετικά αρχεία