Ευρωπαϊκά προγράμματα

Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ με Συμφωνία

Θα εφαρμοστεί μεταβατική περίοδος μέχρι το τέλος του 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεχίσει να ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς σε όλους τους τομείς μεταξύ των οποίων και τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η μελλοντική συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ στον τομέα αυτό θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων, αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

 

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία

Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως ακριβώς θα τύχει χειρισμού η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα προγράμματα της ΕΕ, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι θα αποτελεί Τρίτο κράτος.

Για το πρόγραμμα Erasmus+, η ΕΕ έχει υιοθετήσει σχετικό Κανονισμό που δεσμεύει όλα τα κράτη-μέλη και θα εφαρμοστεί αμέσως μετά από μια ενδεχόμενη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία. Ο εν λόγω Κανονισμός διασφαλίζει ότι μαθητές, φοιτητές και καθηγητές, Βρετανοί και Ευρωπαίοι πολίτες που στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ βρίσκονται στην ΕΕ και το ΗΒ αντίστοιχα θα μπορούν να ολοκληρώσουν τον υφιστάμενο κύκλο εκπαίδευσής τους στο πλαίσιο πάντα του Erasmus +.