Σημ.:  Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα ιστοσελίδα στην 30η Μαρτίου 2019 ή στην 13η Απριλίου 2019 ως ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται πλέον στην 1η Νοεμβρίου 2019.