Προετοιμασία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου με το Ηνωμένο Βασίλειο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση «ετοιμότητας»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα, 9 Ιουλίου, ανακοίνωση για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να προετοιμαστούν για τις αναπόφευκτες αλλαγές που θα προκύψουν με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα επέλθουν αλλαγές στις διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ανεξάρτητα από τη σύναψη ή μη συμφωνίας μελλοντικής εταιρικής σχέσης.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Οι Βρετανοί αποφάσισαν, με δημοκρατική εκλογική διαδικασία, να αποχωρήσουν από την Ένωση και τα οφέλη της. Αυτό σημαίνει, ανεξάρτητα από τις επίπονες προσπάθειες που καταβάλλονται για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης, ότι η σχέση μας θα αλλάξει αναπόφευκτα. Ύψιστη προτεραιότητά μου είναι να εξασφαλίσω την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ για την 1η Ιανουαρίου 2021».

Ο κ. Μισέλ Μπαρνιέ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: Οι δημόσιες διοικήσεις, οι επιχειρήσεις, οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα επηρεαστούν από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ. Μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να μην παρατείνει τη μεταβατική περίοδο, γνωρίζουμε πλέον ότι οι αλλαγές αυτές θα πραγματοποιηθούν την 1η Ιανουαρίου 2021 — με ή χωρίς συμφωνία. Τους βοηθούμε να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα.»

Η σημερινή ανακοίνωση «Προετοιμασία για τις αλλαγές» καθορίζει θεματικά τους βασικούς τομείς στους οποίους θα υπάρξουν αλλαγές, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΒ, και καθορίζει τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες προκειμένου να είναι έτοιμοι για τις αλλαγές αυτές. Δεν προδικάζει κατ' ουδένα τρόπο το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Συνεπώς, δεν εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις της μη επίτευξης συμφωνίας ούτε την ανάγκη θέσπισης μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Στόχος της είναι να εξασφαλίσει ότι όλες οι δημόσιες διοικήσεις και οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι καλά προετοιμασμένοι για τις αναπόφευκτες διαταραχές που θα προκληθούν από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ και να θέσει τέλος στη μεταβατική περίοδο εντός του τρέχοντος έτους. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει και, όπου απαιτείται, επικαιροποιεί και τις 102 ανακοινώσεις ενδιαφερομένων οι οποίες δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αποχώρησης — πολλές από τις οποίες εξακολουθούν να είναι συναφείς για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Ο κατάλογος με περισσότερες από 50 επικαιροποιημένες προκηρύξεις περιλαμβάνεται σε παράρτημα της ανακοίνωσης και όλες είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Επόμενα βήματα

Τους προσεχείς μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τις εθνικές αρχές, τις επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να συνδράμει να προετοιμαστούν για τις ριζικές αλλαγές που θα επέλθουν στο τέλος του έτους, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει συμφωνία.

Ιστορικό

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Η συμφωνία αποχώρησης που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου εξασφάλισε την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχοντας ασφάλεια δικαίου σε σημαντικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των πολιτών, του δημοσιονομικού διακανονισμού και της αποφυγής σκληρών συνόρων στη νήσο της Ιρλανδίας.

Η συμφωνία αποχώρησης προέβλεπε μεταβατική περίοδο, η οποία διασφαλίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση, θέτοντας έτσι τέλος στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετέχει πλέον στον χώρο ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης της ΕΕ ούτε στις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, ενώ θα σταματήσει να επωφελείται και από τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν και τις δύο πλευρές και θα επέλθουν ανεξάρτητα από το αν θα επιτευχθεί συμφωνία μελλοντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύονται επί του παρόντος τη σύναψη συμφωνίας νέας μελλοντικής εταιρικής σχέσης, όμως, ακόμη και αν συναφθεί μια τέτοια συμφωνία, η μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι πολύ διαφορετική από τη σημερινή, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του απρόσκοπτου εμπορίου.

Θα υπάρξουν αναπόφευκτα εμπόδια στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και στη διασυνοριακή κινητικότητα και τις ανταλλαγές. Οι δημόσιες διοικήσεις, οι επιχειρήσεις, οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη και από τις δύο πλευρές θα επηρεαστούν και θα πρέπει συνεπώς να προετοιμαστούν.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Ανακοίνωση «Προετοιμασία για τις αλλαγές. Ανακοίνωση σχετικά με την ετοιμότητα για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου (9 Ιουλίου 2020)
  • Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο — Προετοιμασία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου»